لذت امنیت را با دکتر وب تجربه کنید ...

دکتر وب اندروید (Dr.Web Android)

 حفاظت جامع در برابر تهدیدات اینترنتی

For Android OS 4.4 — 13 / Android TV 5.0+

Protects smart phones, tablets, smart TVs and gaming consoles

COMPONENTS